Cookie-urile ne ajută să vă oferim servicii de calitate. Utilizând serviciile noastre, sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor.

Politică de confidențialitate

Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoştinţa utilizatorului mai multe detalii despre prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal, precum și plasarea, utilizarea şi administrarea fișierelor de tip cookie utilizate de site-ul business.calendis.ro .

Siguranța datelor personale

Siguranța datelor personale

S.C. Pearl Ventures S.R.L. implementează prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor, denumit în continuare „Regulamentul”).

S.C. Pearl Ventures S.R.L. recunoaşte importanţa respectării tuturor procedurilor legale prevăzute de Regulament, legate de prelucrarea si siguranţa datelor personale, precum şi a tranzacţiilor electronice, şi a luat în acest sens toate măsurile necesare pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranţă posibil. Toate informaţiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonaţilor sunt tratate ca date confidenţiale.

Societatea a adoptat proceduri care protejează datele confidențiale pe care utilizatorii le oferă prin intermediul website-ului sau în orice alt fel (de exemplu telefonic). Aceste proceduri protejează datele utilizatorilor în faţa oricărei accesări nepermise sau divulgări, furt sau utilizare neconformă, modificare sau distrugere, ajutând de asemenea la certificarea faptului că datele acestea sunt exacte şi sunt utilizate corect.

Accesul la servere este controlat de un firewall, care permite utilizarea anumitor servicii de către utilizatori, interzicând în paralel accesul la sisteme şi baze de date şi informații confidențiale. Totodată, orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, în cazurile prevăzute de Regulament, va fi notificată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care am luat la cunoștință de aceasta.

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

S.C. Pearl Ventures S.R.L. își asumă obligația de a prelucra, conform prevederilor Regulamentului General privind Prelucrarea Datelor, în condiții de siguranță şi numai în scopul intereselor legitime sau în baza consimțământului utilizatorului, datele personale pe care utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării paginii business.calendis.ro şi/sau completării formularelor disponibile pe pagina business.calendis.ro .

S.C. Pearl Ventures S.R.L. este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 33676.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

S.C. Pearl Ventures S.R.L. prelucrează în calitate de operator de date, datele cu caracter personal încărcate pe platforma de utilizatorii Clienți și în calitate de persoană împuternicită de operator datele cu caracter personal colectate și postate de utilizatorii Business.

Datele cu caracter personal prelucrate de către S.C. Pearl Ventures S.R.L. în calitate de operator de date sunt: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon și vor fi prelucrate în:

1. interesul legitim al prestării serviciilor oferite de platforma Calendis în beneficiul utilizatorilor, respectiv în scopul achiziționării de către utilizatori a serviciilor oferite de furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către utilizatorii furnizorului, precum şi, în general, a administrării relației furnizorului cu utilizatorii. Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru identificarea utilizatorului, crearea contului, login, schimbare date de acces cont, cerere furnizare informații cu privire la prelucrarea datelor personale, comunicarea de notificări privind gestionarea programării și/sau mentenanță.

2. scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață și inclusiv întreprinderea de alte activități de către furnizor, permise de lege, în baza consimțământului exprimat de utilizator pentru fiecare scop specific.

Datele cu caracter personal prelucrate de către S.C. Pearl Ventures S.R.L. în calitate de persoană împuternicită de operator, respectiv de către utilizatorii Business, sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, ID Facebook, cookies, programări (data, ora, durata, locația, procedura), CNP, data nașterii, abonamente, vouchere, prețuri, date medicale (fișe medicale, proceduri efectuate, imagistică medicală).

Pentru colectarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal, operatorul de date va asigura implementarea Regulamentului General privind Prelucrarea Datelor, respectiv identificarea interesului legitim sau obținerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter sensibil, răspunderea în acest sens revenindu-i în totalitate. Operatorul își va suma răspunderea pentru respectarea prevederilor Regulamentului în colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către proprii angajați.

S.C. Pearl Ventures S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal indicate mai sus exclusiv în interesul legitim al oferirii serviciilor site-ului în favoarea utilizatorilor, conform solicitărilor acestora, asigurarea mentenanței, stocarea și asigurarea securității datelor, soluționarea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor formulate de utilizatori.

Anumite date cu caracter personal pot fi puse la dispoziția partenerilor strategici care colaborează cu Calendis însă doar în situațiile care privesc interesul legitim al desfășurării serviciului. Aceste terțe părți pot fi:

- Furnizor de servicii de găzduire domeniu (Linode)

- Furnizor servicii e-mail (Amazon)

- Furnizor servicii programări (calendis.ro).

Datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția terților de către Calendis doar pentru a oferi și îmbunătăți produsele, serviciile și anunțurile noastre publicitare; acestea nu vor fi divulgate terților pentru a fi folosite în scopuri de marketing. De asemenea Calendis respectă prevederile Reglementării privind anonimizarea datelor personale împărtășite cu terți cum ar fi: Google Analytics, Hotjar, Facebook pixel, ActiveCampaign, Freshchat, LiveAgent.

Pentru fiecare vizită pe site-ul nostru, colectăm informații standard pe care browserul dvs. le trimite, cum ar fi adresa IP a dispozitivului dvs., paginile pe care le accesați pe site-ul nostru web, tipul de browser, sistemul de operare pe care îl utilizați, rezoluția ecranului, și timpul fiecărei vizite. Colectăm aceste date astfel încât să putem identifica calculatorul în caz de utilizare abuzivă sau ilegală a vizualizării sau folosirii site-ului nostru. Nu utilizăm aceste informații pentru a identifica vizitatorii noștri și le ștergem după 30 de zile.

S.C. Pearl Ventures S.R.L. asigură păstrarea confidențialității datelor prelucrate și asumarea acestei obligații și de către prepușii săi, lista persoanelor cu acces la date fiind prevazută și limitativă.

În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca furnizorul să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare și acces – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale.

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Solicitarea de ștergere a datelor va avea ca și consecință imposibilitatea prestării serviciilor platformei Calendis în favoarea solicitantului, răspunderea revenindu-i în totalitate acestuia.

Administratorul va șterge datele după un termen de 6 luni de inactivitate pe platformă de către utilizatorii Business.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care vă aflați.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a formula plângere – puteți formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabila.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, de a va exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, la următoarea adresă: S.C. Pearl Ventures S.R.L., Cluj-Napoca, Strada Moților nr. 84 sau pe adresa de e-mail legal@calendis.ro specificând totodată dreptul pe care dorește să îl exercite cu privire la prelucrarea datelor sale personale.

Despre Cookie-uri și navigarea web

Despre Cookie-uri și navigarea web

Te rugăm să citești cu atenţie și politica noastră privind utilizarea fișierelor de tip cookie:

Acest website foloseşte cookie-uri proprii pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului în care sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente şi mai accesibile pentru utilizatori.

Ce este un cookie?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu „cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către web-server unui browser (ex: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) şi este complet „pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet. Există 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe reţele de socializare).

Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (şi în general depinde de durata de viaţă prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Cookie-uri de performanţă - acest tip de cookie reţine preferinţele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce unele cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: performanţă a site-ului, analiză a vizitatorilor sau înregistrare.

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ai mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă ai acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează şi cât de des o fac. Atât timp cât nu ești înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, el este folosit doar în scop statistic. Dacă ești înregistrat putem şti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ai furnizat, cum ar fi adresa de e-mail şi username-ul – acestea fiind supuse confidenţialităţii şi prevederilor din Termeni şi condiţii, Politică de confidenţialitate precum şi prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Ce tipuri de cookie-uri folosim pentru Calendis Business?

Cookie-uri pentru geotargetting - Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce ţară provii. Este complet anonim şi este folosit doar pentru a targeta conţinutul.

Cookie-uri pentru înregistrare - Atunci când te înregistrezi pe acest site, generăm un cookie care ne anunţă dacă ești înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care ești înregistrat şi dacă ai permisiunea pentru un serviciu anume. Dacă nu ai selectat „păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va şterge automat când vei închide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri de performanță - Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor - De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ai mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă ai acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Atâta timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul - acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browserul până când cookie-ul expiră sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet.

De ce sunt cookie-urile importante?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu vei mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele tale, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Cookie-urile sunt importante şi pentru măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod aşa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi. Cookie-urile pot fi totuşi folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât şi pe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte cu privire la securitate și cookie-uri

Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată (ex: o reţea Wi-Fi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile cu scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fii atent în alegerea celei mai potrivite metode de protecţie a informaţiilor personale.

Sfaturi pentru navigare fără griji, cu ajutorul cookie-urilor

Particularizează-ți setările browserului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru securitatea utilizării cookie-urilor.

Dacă nu te deranjează cookie-urile şi ești singura persoană care utilizează computerul, poți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces.

Dacă împarți accesul la calculator, poți lua în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închizi browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

Instalează-ți şi updatează-ți constant aplicaţiile antispyware.

Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului sau să descarce software periculos. Asigură-te că ai browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate dacă dorești să te bucuri de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, poți lua măsurile necesare de securitate astel încât să poți naviga cu încredere pe Internet.

Cum poți opri cookie-urile?

Ai 2 variante: setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau să setezi browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu eşti înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului tău.

În cazul în care ai nevoie de mai multe informaţii şi ele nu se regăsesc pe această pagină, contactează-ne la: legal@calendis.ro.

Ai întrebări?
contact@calendis.ro